Video góc cuộc sống quanh ta

Muốn tách thửa đất tại Đồng Nai thì lệ phí hết bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với trường hợp hiện trạng sử dụng của thửa đất phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn.

Tôi có mua một lô đất tại An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, diện tích 199m2 đã đo đạc địa chính rồi và đất thuộc đất ở đô thị. Nay tôi muốn tách thửa làm sổ riêng thì lệ phí hết bao nhiêu?
Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Điều 4 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai (được sửa đổi bằng Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND) quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa như sau:

“Điều 4. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất

1. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với trường hợp hiện trạng sử dụng của thửa đất phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn.

a) Đối với loại đất ở

- Các phường thuộc thành phố Biên Hòa diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lăm mét vuông (45m2).

- Các xã thuộc thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng năm mươi lăm mét vuông (55m2). - Các xã thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc huyện Nhơn Trạch diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng sáu mươi lăm mét vuông (65m2).

- Các xã còn lại diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng tám mươi mét vuông (80m2).

Ngoài mức diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định nêu trên, lô đất xây dựng nhà ở tại các đô thị mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới bằng hoặc lớn hơn hai mươi mét (20 mét) thì thửa đất được tách ra và thửa còn lại phải có bề rộng và bề sâu lớn hơn hoặc bằng 05 mét; nếu vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn hai mươi mét (20 mét) thì thửa đất được tách ra và thửa còn lại phải có bề rộng và bề sâu lớn hơn hoặc bằng bốn mét (04 mét).”

Như vậy, thửa đất 199m2 của bạn đủ điều kiện tách thửa nếu có vị trí phù hợp với lộ giới như quy định nêu trên.

Theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP, việc tách thửa không thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi nhận chuyển nhượng thửa đất nêu trên bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về Thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ mới được hoàn tất thủ tục. Theo quy định của pháp luật hiện hành:

Thuế thu nhập cá nhân có mức thuế suất 2% đối với trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản. Sau năm 2015, tất cả các trường hợp đều áp dụng mức thuế suất 2%.

Lệ phí trước bạ áp dụng đối với mức 0.5%.Theo Diaoconline

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm