Video góc cuộc sống quanh ta

Ba nhân tố dẫn đến thành công

\\\\\\\"Tại sao bạn cần phải cố gắng?\\\\\\\", Tại sao không?, Tại sao không phải là Bạn?!, Tại sao không phải bây giờ?! JIM ROHN - Bậc thây về huấn tuyện tự hoàn thiện bản thân đưa ra bốn câu hỏi trên, khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm