Video góc cuộc sống quanh ta

Đánh giá lỗi lầm một cách khách quan

Bình tĩnh, kiềm chế sự nóng giận là kỹ năng. Đừng bao giờ để sự nóng giận lấn át lí trí làm ra những quyết định không đúng. Đánh giá lỗi lầm người khác một cách khách quan là công bằng đối với người khác cũng như chính chúng ta

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm