Video góc cuộc sống quanh ta

Hãy mơ lớn, hãy nỗ lực, và hãy khiêm tốn!

Chúng ta đã từng sợ hãi, sợ hãi chính bản thân? sợ hãi người khác không chấp nhận mình ? Và đừng để mọi người nói rằng bạn chưa đủ tuổi, đừng để mọi người nói bạn không thể. Hãy mơ lớn, hãy nỗ lực, hãy khiêm tốn và viết lên câu chuyện của chính mình, bạn có thể thay đổi lịch sử. (Brad Meltzer )

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm