Video góc cuộc sống quanh ta

Làm sao để người khác lắng nghe những gì bạn nói

Làm sao để nói mà người khác muốn lắng nghe? Thế giới này sẽ tốt đẹp đến thế nào nếu mọi người nói mà đều có người lắng nghe? Chúng ta sẽ có thể tạo nên những thay đổi đến thế nào? hãy cùng Julian Treasure tìm hiểu điều này

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm