Video góc cuộc sống quanh ta

Nhân vật quan trọng nhất là người đang sống cạnh ta

Thời gian quan trọng nhất là hiện tại. Nhân vật quan trọng nhất là người đang sống cạnh ta. Công việc quan trọng nhất là làm những người bên cạnh ta được hạnh phúc.

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm