Video góc cuộc sống quanh ta

Tập trung - máu chốt của thành công

Dường như chúng ta chưa nhận ra sức mạnh thật sự của sự tập trung. Nó còn hơn những gì chúng ta nghĩ. Cùng Richard St John tìm hiểu về tầm quan trọng của sự tập trung, Sự chú tâm là một kỹ năng cần rèn luyện,

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm