Video góc cuộc sống quanh ta

Thành công đến từ những gì mà bạn đếm!

Quản lý khách sạn Chip Conley đã đi tìm kiếm một mô hình kinh doanh dựa trên hạnh phúc và ông đã học được rằng thành công đến từ những gì mà bạn đếm.

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm