Video góc cuộc sống quanh ta

Văn phòng làm việc tương lai - Fast forward 2030

Nghiên cứu đưa ra nhu cầu cải thiện trải nghiệm của nhân viên tại văn phòng, mong muốn của họ về môi trường làm việc dựa trên cảm xúc và có một kết nối ảo tốt hơn nhằm tái tạo cộng đồng thực.

Nghiên cứu “Văn phòng làm việc tương lai - Fast forward 2030” được dựa trên kết quả phỏng vấn các chuyên gia, giới trẻ và lãnh đạo doanh nghiệp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và châu Âu với các chủ đề đa dạng về sự thay đổi của văn phòng làm việc, nhân viên và chủ đầu tư thích ứng như thế nào.

Theo Giám đốc Chiến lược văn phòng của CBRE châu Á - Thái Bình Dương Peter Andrew, sẽ diễn ra sự thay đổi trong cách nhân viên làm việc trong 15 năm tới và cách nhìn nhận về văn phòng làm việc cũng sẽ thay đổi theo. Những thay đổi rõ nét về cách làm việc trong vòng hơn hai thập kỷ trở lại đây vẫn sẽ tiếp diễn 15 năm tiếp theo. Điều đó mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp với việc thay đổi chiến lược, thiết kế văn phòng để tạo ra giá trị và thúc đẩy hiệu quả làm việc. Những doanh nghiệp có tầm nhìn sẽ chiếm được nhiều ưu thế canh tranh với nhiều cơ hội đã xuất hiện.Ngoài ra, nghiên cứu đưa ra nhu cầu cải thiện trải nghiệm của nhân viên tại văn phòng, mong muốn của họ về môi trường làm việc dựa trên cảm xúc và có một kết nối ảo tốt hơn nhằm tái tạo cộng đồng thực. Trong số những người tham gia khảo sát, 77% có nhận xét, khả năng làm việc trực tuyến tăng lên nhưng không gian làm việc thực sẽ vẫn quan trọng hơn.

Nghiên cứu cũng đã nhắc đến sự hình thành của hệ thống có thể giúp đưa vào dùng các văn phòng trống. Với nghiên cứu này, nhà cung cấp mới có thể quay lại thị trường với các hướng như nhà bán lẻ và nhà đầu tư cung cấp tiện ích cho người thuê, doanh nghiệp giảm lượng văn phòng trống

 

Theo batdongsan.com

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm