Chính sách - Quy hoạch

Bổ sung đối tượng vay vốn, ngân hàng cho vay.

Việc quyết định NHTMCP nào được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở được NHNN căn cứ vào quy mô, phạm vi hoạt động và kinh nghiệm trong cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản của các ngân hàng.

Không chỉ bổ sung thêm đối tượng được vay vốn, Thông tư 32 còn mở rộng các ngân hàng tham gia cho vay. Cụ thể, bên canh 5 NHTM có vốn Nhà nước như quy định hiện hành, Thông tư 32 còn bổ sung thêm các NHTMCP khác do NHNN chỉ định.

Các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15.000.000 đồng/m2 được quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 07/2013/TT-BXD (nếu có)­; Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiêp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ.

Tuy nhiên, Thông tư 32 đã bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở. Thứ nhất là, khách hàng cá nhân mua nhà ở thương mại tại dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tông giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá).

 Thứ hai là, khách hàng cá nhân tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch và đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà;

Thứ ba là, hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Không chỉ bổ sung thêm đối tượng được vay vốn, Thông tư 32 còn mở rộng các ngân hàng tham gia cho vay. Cụ thể, bên canh 5 NHTM có vốn Nhà nước như quy định hiện hành, Thông tư 32 còn bổ sung thêm các NHTMCP khác do NHNN chỉ định. Việc quyết định NHTMCP nào được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở được NHNN căn cứ vào quy mô, phạm vi hoạt động và kinh nghiệm trong cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản của các ngân hàng.


Theo Diaoconline

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm

Dự án bất động sản