Chính sách - Quy hoạch

Quy định việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Hà Nội

Phòng Tài nguyên - Môi trường căn cứ hồ sơ sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành để xác định số tiền phần diện tích vượt hạn mức của thửa đất hoặc khu đất.

Sở Tài nguyên - Môi trường căn cứ hồ sơ sử dụng đất của tổ chức và bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành để xác định giá trị thửa đất hoặc khu đất.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND quy định việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn.

Theo đó, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày UBND Thành phố ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên - Môi trường căn cứ hồ sơ sử dụng đất của tổ chức và bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành để xác định giá trị thửa đất hoặc khu đất.
Ngoài ra, trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, Phòng Tài nguyên - Môi trường căn cứ hồ sơ sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành để xác định số tiền phần diện tích vượt hạn mức của thửa đất hoặc khu đất.

Thành phố cũng quy định, trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vượt quá hạn mức đã được UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2003, nhưng đến nay chưa xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Phòng Tài nguyên - Môi trường triển khai ngay các thủ tục xác định giá đất theo quy định...


Theo Diaoconline

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm

Dự án bất động sản