Chính sách - Quy hoạch

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực trung tâm huyện An Dương.

Huyện An Dương là một huyện nằm ở phía Tây Bắc thành phố Hải Phòng, 3 mặt tiếp giáp với nội thành. Tổng diện tích tự nhiên gần 10 nghìn ha. Dân số trên 16 vạn người. Có 16 đơn vị hành chính gồm 15 xã và 1 thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, xác định đô thị trung tâm thành phố có 12 quận, trong đó khu vực huyện An Dương sẽ hình thành 2 quận mới là quận Tây Bắc và quận An Dương.

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản đồng ý và giao Sở Xây dựng Hải Phòng hướng dẫn huyện An Dương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực trung tâm huyện An Dương.


Huyện An Dương là một huyện nằm ở phía Tây Bắc thành phố Hải Phòng, 3 mặt tiếp giáp với nội thành. Tổng diện tích tự nhiên gần 10 nghìn ha. Dân số trên 16 vạn người. Có 16 đơn vị hành chính gồm 15 xã và 1 thị trấn 
Như vậy, An Dương là huyện có vị trí địa lý thuận lợi. Cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông phát triển. Trên địa bàn huyện có nhiều đầu mối giao thông quan trọng như Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 và đường trục đô thị đi qua. Ngoài công nghiệp địa phương, trên địa bàn huyện còn có nhiều doanh nghiệp, KCN tập trung của Trung ương, thành phố và liên doanh với nước ngoài đầu tư phát triển. Cụ thể trên địa bàn huyện có 5 KCN, CCN: KCN Nomura, KCN An Dương, KCN Nam Cầu Kiền, KCN Tràng Duệ, CCN tàu thủy An Hồng. Các KCN, CCN thu hút lượng lớn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh, tăng kim ngạch xuất khẩu, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tạo nhiều việc làm cho nhân dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Thực tế hiện nay huyện An Dương chỉ có các quy hoạch riêng lẻ từng dự án cụ thể, chưa có quy hoạch chung phát triển quy hoạch toàn huyện để định hướng thành quận mới của đô thị trung tâm thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 1448/QĐ-TTg.

Ông Phùng Văn Thanh khẳng định: Việc lập quy hoạch 1/2000 khu vực trung tâm huyện An Dương nhằm quản lý một cách hiệu quả tổng thể không gian xứng tầm với huyện ven nội có các dự án lớn và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, an ninh trật tự và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.


Theo Diaoconline

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm

Dự án bất động sản