Chính sách - Quy hoạch

Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Nam Định đã được điều chỉnh

Chỉ đạo các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan của tỉnh thực hiện quy hoạch, đầu tư, thành lập, hoạt động của các KCN trên địa bàn bảo đảm hiệu quả thu hút đầu tư, tuân thủ quy định của pháp luật.

KCN Bảo Minh được điều chỉnh tăng diện tích từ 150 ha lên 155 ha. Đồng thời, đưa KCN Thành An và KCN Nghĩa An ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN của cả nước.

Bên cạnh đó, bổ sung mới KCN Dệt may Rạng Đông với quy mô 600 ha vào Quy hoạch, phát triển các KCN của cả nước.Như vậy, tính đến năm 2020, Nam Định sẽ có tổng cộng 9 KCN. Trong đó có 1 KCN được thành lập trước Quyết định 1107/QĐ-TTg là KCN Hòa Xá với diện tích 327 ha; 02 KCN được phê duyệt theo Quyết định 1170/QĐ-TTg và văn bản của Thủ tướng Chính phủ (toàn bộ diện tích đã thành lập) là KCN Mỹ Trung (150 ha) và KCN Bảo Minh (155 ha); 05 KCN được phê duyệt theo Quyết định 1170/QĐ-TTg và văn bản của Thủ tướng (toàn bộ diện tích chưa thành lập) là: Hồng Tiên (150 ha), Trung Thành (200 ha), Mỹ Thuận (200 ha), Việt Hải (100 ha) và Xuân Kiên (200 ha); một KCN được bổ sung mới là KCN Dệt may Rạng Đông có quy mô 600 ha.

Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm chỉ đạo các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan của tỉnh thực hiện quy hoạch, đầu tư, thành lập, hoạt động của các KCN trên địa bàn bảo đảm hiệu quả thu hút đầu tư, tuân thủ quy định của pháp luật.

 

Theo Batdongsan.com

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm

Dự án bất động sản