Pháp luật - Tư vấn luật

Thủ tục tách thửa và hợp thức hóa đất có sổ chung?

Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký.....

Tôi có mua 2 lô đất sát nhau với diện tích mỗi lô 4 x 13 m2 nằm trong lô đất chung diện tích 2500m2 (được phân thành 35 lô), tình trạng lô đất là đất trồng cây lâu năm và đã có giấy chứng nhận sở hữu chung.Tôi muốn xin tách sổ phần diện tích (8 x 13) m2 của mình ra sổ riêng khi lô đất đang ở tình trạng đất trồng cây lâu năm có được không và nếu được phép tách sổ riêng đất trồng cây lâu năm sở hữu chung thì có quy định nào liên quan về việc bắt buộc phải đóng thuế khi tách sổ không.

Nếu lô đất chung đã chuyển lên thổ cư thì tôi có thể xin tách sổ riêng được không, có quy định bắt buộc nào về thuế phải đóng khi xin tách sổ riêng trên lô đất sở hữu chung không.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Điều 79 Khoản 1 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.”

Điều 29 Khoản 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

Như vậy, trước khi tiến hành chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng, bên chuyển nhượng (người sử dụng đất hiện tại) phải tiến hành thủ tục tách thửa. Mọi trường hợp tự chia tách thửa đất để chuyển nhượng đều không được công nhận. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng do tự chia tách không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất đó.

Tuy nhiên, quá trình tách thửa cần tuân thủ theo quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa và các trường hợp không được tách thửa phải đảm bảo tuân thủ quy định của UBND cấp tỉnh về việc tách thửa. Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể về địa phương nơi có đất nên Luật sư không tư vấn được cụ thể. Nếu diện tích (8x13=104m2) mà bạn định nhận chuyển nhượng không đủ điều kiện về diện tích để tách thửa đất với đất trồng cây lâu năm nhưng đủ điều kiện về diện tích để tách thửa với đất ở thì cần phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở trước khi tách thửa và tiến hành chuyển nhượng. Người thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khi này là chủ sử dụng đất hiện tại.
Về việc thu tiền sử dụng đất, Căn cứ Điều 1 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất bao gồm:

“1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.”

Như vậy, trường hợp tiến hành tách thửa thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.Theo diaoconline

Mẹo : Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy

Các tin khác có thể bạn quan tâm

Dự án bất động sản